Pracownia Psychoterapii Family Pracownia Psychoterapii Family

Tag: nastolatek

Jak budować zaufanie do siebie?

W życiu nastolatka pojawia się czas, kiedy on/ ona nie ufają sobie. Może to wpłynąć na ich poczucie wartości, samoocenę i relacje z innymi ludźmi. Brak zaufania do samego siebie może również prowadzić do poczucia niepewności, lęku i nieśmiałości, a to z kolei wpłynąć na zachowanie i podejmowanie decyzji. Nastolatek, który nie ufa sobie, może mieć trudności z podejmowaniem decyzji, nawet w przypadku prostych wyborów. Mogą one bać się z podejmowania ryzyka, popełnienia błędów lub narażenia się na krytykę innych. Mogą także unikać wyzwań, co ogranicza ich rozwój osobisty i zawodowy.

wycofanie u natolatków

Wycofanie u nastolatków

U nastolatków często spotyka się charakterystyczny sposób bycia, polegający na zamknięciu się w sobie. Dla każdego rodzica nadchodzi czas, w którym dziecko staje się wycofane bardziej niż zwykle. Jakie są przyczyny tego zjawiska i po czym poznać, że zwykłe wycofanie zamienia się w problem dla obu stron? Zapraszam do przeczytania poniższego artykułu, w którym przedstawiam najważniejsze objawy społecznego wycofania i przedstawiam sytuacje, które mogą wskazywać na pojawiającą się depresję.

jak komunikują się nastolatki

Jak komunikują się nastolatki?

Bycie nastolatkiem nigdy nie było łatwe. Szczególnie w tych czasach młodzi dorośli narażeni są na dużo silniejsze stany emocjonalne spowodowane, chociażby trwającą pandemią lub wojną toczącą się za naszą wschodnią granicą. Dorośli w ich najbliższym otoczeniu starają się poradzić sobie z otaczającą ich sytuacją, ale negatywne emocje połączone z burzą hormonalną mogą wpłynąć na codzienne funkcjonowanie, w tym na sposób komunikacji z najbliższym otoczeniem. Jakie rodzaje rozmowy z dorosłymi najczęściej spotykamy najczęściej?

jak komunikować się z nastoolatkiem

Jak komunikować się z nastolatkiem? 

Okres dojrzewania nie należy do najprostszych ani dla nastolatka, ani dla jego opiekunów. Buzujące hormony, zmienne nastroje i często frustrujący proces poznawania siebie nie ułatwia porozumienia na płaszczyźnie rodzic-dziecko. Jak poradzić sobie z utrzymaniem dobrych relacji rodzinnych przy jednoczesnym poczuciu zrozumienia dla obu stron? Zapraszam do zapoznania się z najlepszymi praktykami dotyczącymi tego, jak komunikować się z nastolatkiem.