Pracownia Psychoterapii Family Pracownia Psychoterapii Family

CENNIK

Nasz cennik

  • Konsultacja młodzież – 15 min –  bezpłatne
  • Konsultacja dorośli – 15 min – bezpłatne 
  • Psychoterapia indywidualna młodzież – 50 min – 200 pln
  • Psychoterapia indywidualna dorośli – 50 min – 200 pln
  • Psychoterapia rodzinna (2+1) – 90 minut – 450 pln

On-line:

  • Konsultacja młodzież on-line – 15 min –  bezpłatne
  • Konsultacja dorośli on-line – 15 min – bezpłatne 
  • Konsultacja /Psychoterapia indywidualna młodzież – 50 min – 200 pln
  • Konsultacja / Psychoterapia indywidualna dorośli – 50 min – 200 pln