Pracownia Psychoterapii Family Pracownia Psychoterapii Family

TERAPIA

"Wsparcie rodzin i każdego z osobna daję szanse na zdrowe relacje i radość bycia razem".

 

Pracę z klientem opieram na nurcie Gestalt, którego głównym założeniem jest holistyczne podejście do terapii, spojrzenie na osobą i jej doświadczenia jako całość. Gestalt to teoria i metoda terapeutyczna, która zakłada, że ​​ludzie doświadczają rzeczywistości jako całościowe i kompleksowe doświadczenia, a nie jako zbiór oddzielnych elementów.

W mojej pracy skupiam się na teraźniejszości, na tym, co się dzieje tu i teraz w mojej relacji z klientem. Pomagam osobom rozwijać świadomość tego, co się dzieje w ich emocjach i myślach, a także ciele. Dla mnie ważne jest skupienie uwagi na tu i teraz, aby umożliwić klientom pełne doświadczenie swoich obecnych uczuć i potrzeb.

Pracując z klientami staram się stworzyć bezpieczną, wspierającą i empatyczną przestrzeń, która umożliwi im eksplorację i odkrywanie własnej autentyczności. Terapia Gestalt daje klientom możliwość pogłębienia świadomości siebie i integracji różnych aspektów ich osobowości, co prowadzi do większego zrozumienia, wzrostu osobistego i tworzenia zdrowszych relacji z innymi.

 

Czego możesz doświadczyć w gabinecie?

Moja Pracownia jest miejscem, w którym możesz otrzymać wsparcie i pomoc w radzeniu sobie z trudnymi emocjami i przyjrzeć się w bezpiecznej przestrzeni niezrozumiałym zachowaniom. Podczas każdej sesji będziesz doświadczać różnych emocji i przeżywać swoje doświadczenia, w zależności od potrzeb w danym momencie.

Niezależnie od tego, czy chcesz pracować indywidualnie, czy może poszukujesz zajęć grupowych w formie warsztatów, tutaj możesz rozpocząć tę podróż.

 

Jestem dla Ciebie tu i teraz, i pozwól mi towarzyszyć w Twojej podróży.