Pracownia Psychoterapii Family Pracownia Psychoterapii Family

Terapia Dorosłych

Bycie rodzicem to niebywałe wyzwanie, podczas którego wykraczamy poza znane nam granice. To czas, w którym sprawdzamy siebie, swoje możliwości i ograniczenia, odkrywamy nieskończone pokłady miłości, ale też frustracji i zmęczenia, które objawiają się troską i obawami o nasze dzieci.

Odkryj swój największy potencjał

Wychowywanie dzieci to jedno z najważniejszych zadań, przed którymi stajemy w naszym życiu. Nie otrzymaliśmy wiedzy ani wykształcenia w zakresie rodzicielstwa, a nasze dzieci nie przyszły na świat z gotową instrukcją obsługi.

Jako rodzice robimy to, co według nas jest słuszne, nasze działania opieramy na własnych wartościach i naszym wychowaniu. Wiele sytuacji wyglądało kiedyś jednak inaczej, gdy byliśmy dziećmi. Obecnie czas się zmienia, a nasze dzieci stają przed innymi wyzwaniami, i mają inne pytania i potrzeby. Co więcej, świat stał się znacznie „większy” i otacza nas bardzo wiele „przeszkadzaczy”, takich jak np. technologia czy internet, które to wpływają bezpośrednio na nas i nasze dzieci. To powoduje, że bycie rodzicem staje się coraz  jeszcze bardziej trudniejszym zadaniem.

Wsparcie rodziców jest ważnym i cennym elementem dla każdego rodzica. Pomaga zwiększać jako rodzica, tak aby można było widzieć siebie, jak również widzieć i słyszeć nasze dzieci.

W czym pomogam?

  • W budowaniu pozytywnych i szczęśliwych relacji,
  • W budowaniu pozytywnej komunikacji,
  • W radzeniu sobie z własnymi emocjami pojawiającymi się w relacjach,
  • Poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: Jaką mają a jakim tata jestem i jakim chcę być? Jakiego dorosłego chcę wychować?
  • Nauce mówienia tak, aby dziecko słuchało i słuchania tak, aby dziecko mówiło,
  • Byciu Tu i Teraz,
  • Byciu autentycznym.