Pracownia Psychoterapii Family Pracownia Psychoterapii Family

Polityka prywatności

Zasady zachowania prywatności

1. Wprowadzenie

Prywatność odwiedzających stronę internetową jest dla bardzo ważna stąd będziemy dokładać wszelkich starań, aby była prawidłowo zabezpieczona. Niniejsza polityka ma na celu wyjaśnienie, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi.

Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie będzie pozwalać na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na stronie.

2. Zbieranie danych osobowych

Właściciel serwisu parentcoaching.pl, Pracownia Psychoterapii Family Sp. z o.o., która może gromadzić, przechowywać i wykorzystywać następujące rodzaje danych osobowych:

 • informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
 • informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
 • informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas wysyłanego zapytania na naszej witrynie internetowej;
 • informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podajesz w celu przesłania zapytania:
 • informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej;
 • informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;
 • informacje dotyczące usług, z których korzystasz za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail;
 • informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;
 • wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się na ujawnienie nam danych osobowych innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ich ujawnienie i przetwarzanie zgodnie z niniejszymi zasadami.

3. Korzystanie z Twoich danych osobowych

Dane osobowe przesłane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu:

 • administrowania naszą stroną internetową i firmą;
 • umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;
 • świadczenia usług zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
 • wysyłania do ciebie wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności od Ciebie;
 • przesyłania nie marketingowej komunikacji handlowej;
 • wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś;
 • zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z naszą działalnością;
 • zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom.

Bez Twojej wyraźnej zgody nie będziemy przekazywać danych osobowych osobom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.

4. Ujawnianie danych osobowych

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika wszelkim naszym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”.

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:

 • w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 • w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
 • w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);
 • nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek działalności lub aktywów, które sprzedajemy (lub rozważamy); i
 • wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych

Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności” nie będziemy udostępniać osobom trzeci informacji dotyczących użytkownika.

5. Zachowywanie danych osobowych

Poniższa sekcja określa zasady i procedury dotyczące przechowywania danych dotyczących przechowywania i usuwania danych osobowych.

Dane osobowe, które posiadamy i przetwarzamy, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne.

W przypadku aktualizacji regulaminu, o który jest mowa w punkcie 7 dokumenty jakie posiadamy zostaną zachowane (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:

 • w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 • jeśli uważamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych;
 • w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).

6. Bezpieczeństwo danych osobowych

Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.

Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na naszych bezpiecznych serwerach.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.

7. Aktualizacje

Przedstawione zasady mogą ulec aktualizacji poprzez zamieszczenie na naszej stronie nowej wersji dokumentu. W wypadku zmian w obowiązującym Regulaminie bezzwłocznie powiadomimy Ciebie o zaistniałych zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8. Twoje prawa

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownik może skontaktować się z powołanym przez administratora inspektorem ochrony danych tel. +48 663331014, bądź poda adresem e-mailowym: anna@parentcoaching.pl.

Użytkownik może w każdej chwili zażądać udostępnienia i zmiany jego danych osobowych.

Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać usunięcia danych z bazy.

9. Aktualizacja informacji

W przypadku konieczności zmiany bądź aktualizacji danych osobowych uprzejmie prosimy o kontakt w powyższym inspektorem danych.

10. Ciasteczka

Strona internetowa parentcoaching.pl korzysta z plików cookie. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. Używamy ciasteczka sesyjne i trwałe.

Plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej wykorzystujemy w następujących celach: aby używać narzędzi takich jak Google Analytics i Adwords, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik odwiedza witrynę i podczas jej przeglądania, aby poprawić użyteczność strony internetowej, analizować korzystanie z niej, administrować nią, zapobiegać oszustwom i poprawić jej bezpieczeństwo, personalizować ją dla każdego użytkownika, kierować reklamy, które mogą być szczególnie interesujące dla określonych użytkowników.