Pracownia Psychoterapii Family Pracownia Psychoterapii Family

O MNIE

Gestalt – czym jest?

Gestalt to podróż do odkrywania siebie, zrozumienia swoich schematów zachowań i doświadczeń życiowych oraz skonfrontowania się z wyzwaniami w sposób twórczy i proaktywny. To intymna podróż, w której terapeutka i klient wspólnie odkrywają głębsze warstwy osobowości, pomagając w pełniejszym zrozumieniu siebie i swoich relacji z otoczeniem.

 

O mnie

Nazywam się Anna Wyszyńska i jestem psychoterapeutką, pracującą w nurcie Gestalt. Posiadam certyfikację jako Coach Rodzinny oraz tytuł Doradcy Zawodowego. Moja praktyka koncentruje się na wspieraniu młodzieży od 16 roku życia oraz osób dorosłych znajdujących się: w kryzysach i trudnych sytuacjach życiowych czy zawodowych, w radzeniu sobie z problemami w relacjach (z rodzicami, rodzeństwem, partnerem/partnerką), w obniżonym nastrój, w doświadczaniu zaburzeń lękowych oraz depresji, we wzburzonych emocjach, w trudności kontrolowania smutku oraz gniewu, w braku akceptacji siebie i w niskim poczucie własnej wartości oraz osób dorastających w domach dysfunkcyjnych (DDA/DDD).

Psychoterapeutka, Praktyczka i Coach

W moim gabinecie tworzę przestrzeń do pracy z intensywnymi emocjami, umożliwiając wyrażenie smutku czy złości, jak również szczęścia i radości. Priorytetem jest dla mnie stworzenie bezpiecznej przestrzeni, która pozwoli na odkrywanie lęków, obaw oraz poszukiwania siebie i akceptacji w Tu i Teraz.

Moja praktyka obejmuje zarówno indywidualne, jak i grupowe sesje terapeutyczne. Współprowadziłam grupy wsparcia dla młodzieży, pomagając im radzić sobie z trudnościami w relacjach, akceptacją oraz odnalezieniem własnej tożsamości. Ponadto, pracuję z kobietami dorastającymi w rodzinach dysfunkcyjnych i z problemem alkoholowym.

Posiadam ponad dwudziestoletnie doświadczenie zdobyte w dziedzinie biznesu, które przekładam na pracę z osobami mającymi trudności z wyznaczaniem granic oraz dbaniem o własną przestrzeń i potrzeby, jak również wypaleniem zawodowym. Moje doświadczenie zdobywałam w Ośrodku Psychologicznej Pomocy Rodzinie w Warszawie oraz w prywatnej placówce psychoterapeutycznej.

W mojej pracy wykorzystuję narzędzia z zakresu Mindfulness, pomagając moim klientom w osiągnięciu głębokiej świadomości siebie i swojego ciała.

Aktualnie jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Gestalt w Krakowie. Jestem członkiem nadzwyczajnym PTPG. Posiadam certyfikat Coacha Rodzinnego uzyskany w Instytucie Rozwoju Integralnego. Ukończyłam również szkołę Trenera Biznesu i Coachingu Grupy SET. Jestem ekonomistką z wykształcenia, absolwentką Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, oraz studiów MBA w dziedzinie HR na Akademii Leona Koźmińskiego. Moją pracę poddaję stałej superwizji.

Współpracowałam z Fundacją Aktywizacja oraz Fundacją EDU&MORE. Obecnie współpracuję z Okręgowym Ośrodkiem  Wychowawczym w Warszawie Falenicy.

Moje zainteresowania w dziedzinie psychologii i relacji międzyludzkich pogłębiam poprzez liczne szkolenia oraz warsztaty zarówno w Polsce, jak i za granicą.