Pracownia Family & Parent Pracownia Family & Parent

Wsparcie Rodziny

Konflikty pojawiają się w każdej rodzinie. W każdej rodzinie są konflikty. Jest to całkowicie normalne i nie da się tego uniknąć. Jeśli jednak spory wymkną się spod kontroli i żadna z zaangażowanych stron nie czuje się już komfortowo w środowisku domowym, wsparciem może okazać coaching rodzinny.

Zrób pierwszy krok

Wsparcie rodziny pomaga w przezwyciężaniu kryzysów i szczególnych sytuacji stresowych. Celem nie jest proponowanie gotowych rozwiązań, ale  inspirowanie członków rodziny do szukania takich, które będą pasowały do nich.

Wsparcie rodziny to podejście holistyczne, które może koncentrować się na różnych obszarach. Ważnym elementem spotkań są dyskusje ze wszystkimi członkami rodziny razem, a także z poszczególnymi uczestnikami, jeśli terapeucie wydaje się to istotne i konieczne. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy poszczególni członkowie rodziny czują się skrępowani, aby otwarcie mówić w obecności innych. Częścią sesji mogą być również ćwiczenia specjalne (zaufania).

Najczęstsze powody, dla których konsultujemy się z psychoterapeutą, to:

 • ogólne zmęczenie
 • trudności w komunikacji
 • niezgodność w kwestiach edukacyjnych
 • trudności w wychowywaniu dzieci
 • konflikty ról w domu
 • radzenie sobie z presją zewnętrzną (otoczenie, szkoła, dziadkowie itp.)

Cel spotkania rodzinnego

Rodzina to żywy, zmieniający się system. W związku z tym identyfikacja i eliminacja jednego destrukcyjnego czynnika nie ma większego sensu. W systemowej pracy z rodziną ważne jest raczej rozpoznanie i zakwestionowanie sieci relacji i zakorzenionych wzorców zachowań. Rodzina musi nauczyć się rozpoznawać własną dynamikę grupy:

Dlaczego postępujemy w dany sposób?

Jeśli analiza się powiedzie, rodzina pracuje przy wsparciu swojego terapeuty, aby pozbyć się destrukcyjnych wzorców i formułować nowe zasady wspólnego życia. Ugruntowane wzorce do naśladowania są również w razie potrzeby redefiniowane. Na konsultacjach uwzględniamy  potrzeby pozostałych członków rodziny i podejmujemy próbę znalezienia wspólnej harmonijnej podstawy.

Pod koniec udanej sesji rodzinnej można osiągnąć następujące cele, w zależności od związanych z nimi problemów osobistych:

 • Harmonia i dobre samopoczucie
 • Bycie wolnym od presji zewnętrznej
 • Jedność w kwestiach edukacyjnych
 • Zrozumienie etapów rozwoju dziecka
 • Wzmocnione więzi rodzinnych
 • Pełna szacunku interakcja ze sobą
 • Ustalenie nowych zwyczajów i reguł rodzinnych
 • Adaptacja wzorców do naśladowania
 • Wzajemne wsparcie
 • Odkrywanie podobieństw