Pracownia Family & Parent Pracownia Family & Parent

Cennik

Wsparcie rodziny pomaga w przezwyciężaniu kryzysów i trudnych sytuacji stresowych w rodzinach.

Nasz cennik

Spotkania w gabinecie:

 • Konsultacja dzieci/ młodzież – 50 min – 200 pln
  • Konsultacja dorośli – 50 min – 200 pln
  • Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzież – 50 min – 200 pln
  • Psychoterapia indywidualna dorośli – 50 min – 200 pln
   • Coaching kariery/Doradztwo zawodowe – 60 minut – 200 pln
   • Coaching rodzinny – 60 minut – 200 pln

    On-line:

    • Konsultacja /Psychoterapia indywidualna dzieci/ młodzież – 50 min – 200 pln
     • Konsultacja / Psychoterapia indywidualna dorośli – 50 min – 200 pln

     Każde spotkanie konsultacyjne dotyczące dzieci i młodzieży poniżej 18 r.ż odbywają się z udziałem obojga rodziców. W sytuacji, gdy może być obecny tylko jeden rodzic, niezbędna jest pisemna zgoda drugiego.

     Na konsultację psychoterapeutyczną dzieci i młodzieży konieczne jest aby przed wizytą przygotować i podpisać formularz zgody opiekuna prawnego/rodzica. Formularz można pobrać z zakładki Regulamin.