Pracownia Family & Parent Pracownia Family & Parent

Cennik

Wsparcie rodziny pomaga w przezwyciężaniu kryzysów i trudnych sytuacji stresowych w rodzinach.

Nasz cennik

Spotkania w gabinecie:

 • Konsultacja psychoterapeutyczna dzieci/ młodzież – 50 min – 130 pln
 • Konsultacja psychoterapeutyczna dorośli – 50 min – 150 pln
 • Sesja psychoterapeutyczna dzieci i młodzież – 50 min – 130 pln
 • Sesja psychoterapeutyczna dorośli – 50 min – 150 pln
 • Coaching kariery/Doradztwo zawodowe – 50 minut – 180 pln

On-line:

 • Konsultacja / Sesja psychoterapeutyczna dzieci/ młodzież – 50 min – 130 pln
   • Konsultacja / Sesja psychoterapeutyczna dzieci/ młodzież – 50 min – 150 pln

    Każde spotkanie konsultacyjne dotyczące dzieci i młodzieży poniżej 18 r.ż odbywają się z udziałem obojga rodziców. W sytuacji, gdy może być obecny tylko jeden rodzic, niezbędna jest pisemna zgoda drugiego.

    Na konsultację psychoterapeutyczną dzieci i młodzieży konieczne jest aby przed wizytą przygotować i podpisać formularz zgody opiekuna prawnego/rodzica. Formularz można pobrać z zakładki Regulamin.